Ithwasa Langempela Maskandi songs

Ithwasa Langempela Maskandi Mp3 is out. The Song Download lyrics is Available on Fakaza, Juice, Zamob, Tubidy for Steams or listen on Tiktok,

Ithwasa Langempela

is known for their contributions to the Maskandi  music genre. Maskandi is derived from the Zulu word “iskhanda,” meaning “head,” and refers to the headgear traditionally worn by Zulu men. The genre has a rich cultural heritage and remains an important part of South African music, especially in the KwaZulu-Natal region.The music is known for its vibrant, rhythmic sound and is often associated with storytelling, conveying narratives about everyday life, history, and social issues, and has gained significant popularity both within the country and internationally.

Ithwasa Langempela Maskandi songs

I-Juice Enomlaza

1 5:02 Izitha Zami
2 3:25 Indidane Le
3 5:44 Uyoz’ungithande (feat. Khuzani “Idlamlenze”) +Khuzani “Idlamlenze”
4 6:43 Ngisindise (feat. Lundi) +Lundi
5 5:30 Indidane Ingeyethu
6 18:38 I-Juice Enomlaza
7 5:13 Bahlala Bejabule
8 4:13 Labantwana
9 5:09 Asvoteni
10 5:04 Sarita
11 5:30 Ngihamba Ngizula
12 5:00 Instrumental

Check out more of Ithwasa Langempela on the Fakaza Deep

I Lift Eyehlathini

1 4:18 Abasukubulawa Abadala
2 5:41 Mzimba Wami Ngenzeni
3 5:51 Defeat
4 6:19 Uthando
5 5:28 Ngangiso Lundi
6 5:55 Umuhle Buhle
7 5:55 Badliwe Badliwe
8 14:48 I Lift Eyehlathini
9 5:41 Vumani Induku
10 4:01 Iphunga Lentombi Yami
11 3:54 Ngisematheni
12 4:55 Inshuka Ntshukane
13 5:59 Ngabazali Bami

Inqina Lemfene

1 5:46 Mfoka Molo
2 5:40 Izitha Zami
3 15:15 Inqina Lemfene
4 5:38 Ngafela Othandeweni
5 6:18 Bayavungazela
6 4:58 iSangoma
7 5:05 Baboshwa
8 4:52 Amantombazane
9 5:37 Isondo Liyajika
10 4:35 Hlokoloza
11 11:32 Blandeli Bami

Akubhucwa Bhucwa Ngcuba

1 5:29 Abavele Ngixolise
2 6:14 Nobuhle Wami
3 7:54 Muphi Omunye
4 6:07 Musa Ukuzibulala
5 11:26 Akubhucwa Bhucwa Ngcuba
6 4:30 Amakhansela Angasebenzi
7 5:40 Ngakhula Ngihlupheka
8 5:38 Ngizondelwa Ubala
9 9:32 Ngibafundisa Ingoma
10 5:06 Dlala Khathide
11 5:12 Emateksini
12 4:49 Ngiqome Sisheli Sami

Amahlubuka

1 5:12 Usantana +Amageza Amahle & Ithwasa Langempela
2 7:33 Nisenza Okwami? +Amageza Amahle & Ithwasa Langempela
3 6:27 Isikhathi Sami +Amageza Amahle & Ithwasa Langempela
4 12:03 Ngibuye Ngamandla
5 12:03 Amahlubuka +Amageza Amahle & Ithwasa Langempela
6 6:38 Ishaye Izule +Amageza Amahle & Ithwasa Langempela
7 3:50 Uxetshulwayo +Amageza Amahle & Ithwasa Langempela
8 5:02 Impilo Yokuboshwa
9 6:45 Icala Lami
10 5:03 Ngisentweni
11 5:22 Siyathandwa
12 4:45 Ayeza Amageza

Kuzethukele

1 5:54 Yemukela Onakho
2 6:17 Ngaphiwa Ezulwini
3 7:05 Asihlome Kanjani
4 5:50 Sithandwa
5 11:03 Kuzethukele
6 5:23 Tshathugoda
7 8:57 Sangena Thina
8 6:09 Chomani Njengami
9 7:14 Bahleka Iminjuju
10 7:44 Ngibekeni Emthandazweni
11 7:28 Uzomdinga Kusasa

Best Of Ithwasa Langampela

1 4:56 Shwi Nomtekhala
2 4:51 Thula Mntanami
3 3:50 Uxetshulwayo +Amageza Amahle & Ithwasa Langempela
4 7:41 Awusilo Idlamanzi
5 4:21 Umalume
6 12:03 Amahlubuka +Amageza Amahle & Ithwasa Langempela
7 4:04 Omathwala Injongo
8 5:14 Baba No Mama
9 5:02 Impilo Yokuboshwa
10 5:04 Musa Ukukhala
11 6:45 Icala Lami
12 5:46 Sesihembe

Amakhehla (Goba Lugongolo x 2)

1 4:04 Omathwala Injongo
2 4:51 Thula Mntanami
3 8:24 Amakhehla
4 4:21 Ngisakuthanda
5 5:04 Musa Ukukhala
6 4:21 Umalume
7 4:20 Isidwaba
8 4:21 Sitnandwa Sami
9 4:23 Xola Moya Wami
10 4:45 Ngehlelwa Umoya Yini

Goba Lugongolo

1 4:36 Sibonga Abalandeli
2 4:05 Ngithule Kanjani
3 4:04 Ikhiwane Elihle
4 5:16 Usizi
5 4:13 Ngihleka ukufa
6 6:51 Goba Lugongolo
7 5:37 Khala Zome
8 4:58 Ifa Leziwula
9 4:03 Iphuphuzela Uboya
10 6:46 Salani Kulomhlaba
11 4:04 Uzenza Ithwasa?
12 4:05 Thembisile
13 4:04 Ikhaya Likababa
14 4:35 Ithwasa Langempela

Maskandi is a genre of South African music that originated among the Zulu people. It is a traditional style of music that has evolved over the years, blending indigenous Zulu musical elements with influences from various other genres, including folk, blues, and even contemporary styles.. Maskandi  has gained popularity not only in South Africa but also internationally.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Fakaza Deep: We are excited to have you here at Deep House South Africa page, which is dedicated to promote the best deep house music from South Africa. We promote local artists, producers, and labels to create a vibrant and dynamic music community that will help to elevate the South African music scene.
About Fakaza Deep 4317 Articles
Penc Media is a South African Music DJ and record producer from Pretoria. Born in Mpumalanga and raised in Pretoria, he is regarded as the "Best of the best".