Majotha Maskandi songs

Majotha Maskandi Mp3 is out. The Song Download lyrics is Available on Fakaza, Juice, Zamob, Tubidy for Steams or listen on Tiktok,

Majotha

is known for their contributions to the Maskandi  music genre. Maskandi is derived from the Zulu word “iskhanda,” meaning “head,” and refers to the headgear traditionally worn by Zulu men. The genre has a rich cultural heritage and remains an important part of South African music, especially in the KwaZulu-Natal region.The music is known for its vibrant, rhythmic sound and is often associated with storytelling, conveying narratives about everyday life, history, and social issues, and has gained significant popularity both within the country and internationally.

Majotha Maskandi songs

OMHLABUHLANGENE (Anongikhonzela)

1 4:33 Amazwi Enduduzo
2 4:07 Amagama Amnandi
3 4:49 Lungehlule
4 3:58 Anongikhonzela

Check out more of Majotha on the Fakaza Deep

Greatest Hits

1 4:35 Happy Birthday
2 4:39 Uthando
3 4:36 Iprofessional
4 4:39 Thulungasho
5 4:34 Isilo
6 4:25 Asisukume Siyovota
7 4:32 Ingonyama Kamaskandi
8 4:40 Ngithanda Lengoma
9 4:58 Saduma Kahle
10 5:01 Imhlola Yendoda
11 4:34 Ngifuna Yena
12 5:05 Dali Ngixolele
13 5:29 Kuduluk’umthangala
14 4:32 Simon Kajona
15 4:35 Sokalami
16 4:45 Khalazome
17 4:54 Latoya
18 4:35 Ngenqabe Okokugcina
19 4:57 Ndincede Mama
20 5:51 Kwelakithi Sinamadla
21 5:03 Ikhambi Lomona
22 4:46 Polo Vivo
23 6:15 Umona Wamaxoki
24 4:25 Inhliziyo Inamanga
25 4:46 Kuqondene Umaqondana

Umhlaba Uhlangene

1 4:20 Wangijikela Obala
2 5:25 Ubende Lwami
3 4:40 Kuyabanda Lapha
4 4:51 Shomi Wami
5 4:46 Kuqondene Umaqondana
6 4:48 Sekuyasho
7 4:13 Luyohlala Lukhona
8 4:06 Icala
9 5:09 Inkinga Yamabutho
10 5:32 Umhlaba Uhlangene
11 4:49 Ishumi Leminyaka
12 5:46 Sekukhona Thina
13 4:57 Iqhinga Lempi
14 5:06 Imfolomane

Iprofessional

1 4:29 Umuntu Omnyama
2 4:33 Abafana
3 4:36 Iprofessional
4 6:32 Uxhaxha
5 4:38 Thulungasho
6 4:34 Isilo
7 4:33 Iqiniso
8 4:34 Arrive Alive
9 6:14 Ubhedu
10 4:32 Sebenzile
11 4:36 Nomalizo
12 5:21 Corner to Corner
13 4:34 Ifunction
14 4:34 Igugu

I Mxit

1 4:36 Angsenandaba
2 4:31 I Mxit
3 4:34 Mtaka Mashobane
4 6:08 Umkhulu Geme
5 4:37 Tshakadula
6 4:37 Izintandane +Thokozani Langa
7 4:52 Uphehlane
8 4:35 Happy Birthday
9 5:37 Singomakhonya +Thokozani Langa
10 4:35 Marry Me
11 4:39 Uthando
12 6:28 Inxanxathela
13 4:40 Ontanga
14 4:32 Instrumental – Instrumental

Inonsense

1 4:34 Isiphephelo
2 4:33 Umanikiza
3 4:35 Sokalami
4 5:59 Inonsense
5 4:45 Khalazome
6 4:59 Ulaka Lwama Tekisi
7 4:35 Ndidane Yabantu
8 4:38 Inhliziyo Yomuntu
9 4:36 Ikhono Lami
10 5:25 Ushuni Wezizwe
11 4:37 Uthando Lwami
12 4:34 Isangoma
13 4:41 Dear Donkey
14 4:27 Iphimbo Lami
15 4:43 Khalazome – Instrumental

Obhuti Engibaxoshayo

1 4:33 Lwandle
2 4:35 Iminjunju
3 4:34 Ngifuna Yena
4 6:17 Obhuti Engibaxoshayo
5 5:05 Dali Ngixolele
6 4:39 Imikhuba Yakwamashu
7 4:39 Izeleze
8 4:37 Sobabhonya Bonke
9 5:29 Kudilik’umthangala +Sgwebo Sentambo
10 4:36 Isimo Sami
11 4:37 Ngiduduze Baba
12 4:32 Simoni Kajona
13 4:36 Zoma Wami
14 4:34 I Miss You
15 5:19 Dali Ngixolele – Instrumental

Umbimbi Lamagwala

1 4:39 Nomalizo
2 4:37 Ushaka
3 4:12 Ungibambe Dali
4 5:06 Umbimbi Lamagwala
5 5:35 Lahlekile
6 5:51 Kwelakithi Sinamandla
7 3:59 Ngihlushwa Uthando
8 4:45 Bhala Mabhalane
9 5:32 Imnandi Lento
10 4:50 Ncence
11 5:03 Ikhambi Lomona
12 5:34 Nisongela Thina
13 4:32 Kunalento
14 4:42 Nhliziyo Yami

Ingonyama Kamaskandi

1 4:43 Wangishiya Ngedwa
2 4:25 Asisukume Siyovota
3 4:32 Ingonyama Kamaskandi
4 6:15 Siyabadudula
5 4:37 Ngifuna Umndeni
6 4:54 Nozi
7 4:40 Ngithanda Lengoma
8 4:14 Zinxanxathela
9 6:46 Omajotha Benu
10 4:19 Indlabeyphika
11 4:58 Saduma Kahle
12 4:27 Uthando Lunamagqubu
13 4:40 Uhlule Ngimncenga
14 5:01 Imhlola Yendoda

Kophela Sofana

1 4:40 Hhayi Ngodlame
2 4:38 Asambe Sodakwa +Imfezemnyama
3 4:54 Latoya
4 4:35 Ngenqabe Okokugcina
5 5:06 Kophela Sofana +Mbuzeni
6 4:57 Saythatha Kungelula
7 4:49 Niyobaleka Zinja
8 5:43 Maskandi Wodumo
9 4:41 Amagolide +Imfezemnyama
10 4:58 Mjikijelwa
11 4:34 Yithi Ababhem +Indiya Elimhlophe
12 4:30 Umgonqo
13 4:52 Inhliziyo Yami
14 4:57 Ndincede Mama

Unkonka Ogoqe Kathathathu

1 4:42 Ngeke Ngilale
2 4:46 Polo Vivo
3 4:54 Awugqoze
4 5:13 Oxamu Abancane
5 6:15 Umona Wamaxoki
6 5:04 Khululeka Mama
7 4:57 Ngane Yakwethu
8 4:52 Ofakazi Bempi
9 5:20 Unkonka Ogoqe Kathathathu
10 5:27 Ngikhumbule Umama
11 4:38 Ngidinwa Nguwe
12 5:21 Ngakhulela Lapha
13 4:54 Baphela Abesfazane
14 4:25 Inhliziyo Inamanga

Maskandi is a genre of South African music that originated among the Zulu people. It is a traditional style of music that has evolved over the years, blending indigenous Zulu musical elements with influences from various other genres, including folk, blues, and even contemporary styles.. Maskandi  has gained popularity not only in South Africa but also internationally.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Fakaza Deep: We are excited to have you here at Deep House South Africa page, which is dedicated to promote the best deep house music from South Africa. We promote local artists, producers, and labels to create a vibrant and dynamic music community that will help to elevate the South African music scene.
About Fakaza Deep 4317 Articles
Penc Media is a South African Music DJ and record producer from Pretoria. Born in Mpumalanga and raised in Pretoria, he is regarded as the "Best of the best".