Udlubheke Maskandi songs

Udlubheke Maskandi Mp3 is out. The Song Download lyrics is Available on Fakaza, Juice, Zamob, Tubidy for Steams or listen on Tiktok,

Udlubheke

is known for their contributions to the Maskandi  music genre. Maskandi is derived from the Zulu word “iskhanda,” meaning “head,” and refers to the headgear traditionally worn by Zulu men. The genre has a rich cultural heritage and remains an important part of South African music, especially in the KwaZulu-Natal region.The music is known for its vibrant, rhythmic sound and is often associated with storytelling, conveying narratives about everyday life, history, and social issues, and has gained significant popularity both within the country and internationally.

Udlubheke Maskandi songs

Icishe Yahlangana

1 4:38 Buhle
2 3:16 Icishe Yahlangana
3 3:05 Bayehla Bayenyuka
4 3:55 Anyukunyuku
5 3:46 Impatho
6 3:16 ePark Station
7 2:45 Itulutu lami
8 4:55 Ningakhali

Check out more of Udlubheke on the Fakaza Deep

LAXOKIZ’IXOKI

1 4:27 ishay’izule
2 4:06 uZodwa
3 4:15 Zero 7
4 4:27 uDali Wami
5 4:33 Bayede Khuzwayo
6 3:38 Nginothando
7 6:30 Zimnyama
8 4:13 Dubula Maw’dubula
9 4:06 Laxokiz’ixoki
10 4:23 ungikhuluma kabi
11 4:28 Phumlephi
12 4:24 bayobaleka
13 5:38 umhlaba unzima
14 4:23 ngyathanda ukukholwa

iTight

1 5:02 Umkhaya Wami
2 4:52 Iscishamlilo Sami +Mzukulu
3 3:40 Ungayidelela Yonke
4 4:30 Emrafu +Inkos’yamagcokama
5 4:56 Ngehla Ngenyuka
6 3:50 Imali Eningi
7 3:09 Lezontuthwane
8 4:16 iTight
9 7:35 Sawubona Wentunsula
10 4:28 Lalani Kahle

Amashiqe

1 4:07 Nonka
2 5:05 Ubani Owayekhona +Thokozani Langa
3 4:44 Ngixolele +Shwi Nomtekhala
4 4:45 Amashiqe
5 3:34 Ababoshwe Hulumeni
6 3:24 Ivukane
7 4:08 Imizuzwana
8 6:42 Ziyekeni
9 3:51 Ngiyawesaba Umndeni
10 3:49 Ngimdala
11 3:48 Kudala Ngisebenza
12 3:38 Angishongo Lutho
13 4:25 Don’t Touch

Yadl’intshebe

1 4:25 Ungangihleki
2 3:08 Yadl’intshebe
3 3:58 Egiyane
4 4:24 Sula Izinyembezi
5 4:50 Ingqongqo
6 4:26 Lezonsuku
7 4:06 Ma Africa
8 4:50 Kwangqulu
9 4:26 Amatulutulu
10 4:29 Akukho Ukuphila
11 3:11 Ushindindi
12 4:26 Inhloboni Yogodo
13 4:26 Ngisebenzela Umndeni
14 4:39 Sixolele Khuzwayo

Kwazondimbuka

1 4:28 Onwayizinqa
2 4:26 Ikwelekwele
3 4:26 Impi Yamatekisi
4 6:48 Kuvungazela Izigodi
5 6:22 Ntaba Zakithi
6 4:28 Dlala King
7 4:29 S’bongile
8 4:21 Siyamazi
9 4:25 Umncokolise
10 9:04 Kwazondimbuka
11 4:27 Kwelakithi
12 4:23 Ningakhali

Ikhondlakhondla

1 4:24 Wagugela Emseleni
2 4:37 Thongalami
3 8:04 Ikhondlakhondla
4 4:59 Babushembe
5 5:27 Kuyoxabana Izinduna
6 4:22 Nomakanjani
7 4:22 Lenganeyenzani
8 4:47 Uvolwabo
9 4:29 Noma Ungejabula
10 6:17 Bafana Bami
11 4:38 Hulumeni
12 4:39 Uvumelani
13 4:22 Luthando
14 4:18 Shiyalento

Isimbelambela

1 4:32 Uzoshiya Abangaki
2 4:32 Ngiyanicela Bafundi
3 7:19 Mangubane Wami
4 4:37 Shekani Igazi
5 4:38 Buphi Ubuholi?
6 4:57 Isimbelambela
7 4:35 Ningadlali Ngami
8 4:32 Amazondo
9 6:26 Bayasisongela
10 4:33 Uyathokoza Umoya Wami
11 4:54 Halala Ngentuthuko
12 4:41 Ngibizeleni Ugogo
13 4:33 Kubuhlungu
14 4:20 Balibele Ukukhuluma

Asesabi

1 4:47 Ngikunika Umlomo
2 5:12 Akehlulwa Lutho
3 7:00 Uzwile
4 4:26 Ngidalelwe Ukhala
5 4:32 Ngiyofela Emazweni
6 4:16 Ngethembe Bani
7 4:51 Baphela Abantu
8 4:19 Ngxolele
9 6:16 Asesabi
10 4:37 Ubani Obengathinta Thina
11 4:23 Dedela Abanye
12 4:28 Ngiyakhala Ngobaba
13 4:54 Ngonile
14 4:18 Asambe

Siqhathw’ Enquthu

1 5:16 Siqhathw’ Enquthu
2 4:16 Aphelil Amasoka
3 4:12 You’Ll Remember Me
4 4:20 Shembe
5 4:19 Intuthuko
6 4:24 Uthando Lwethu
7 4:18 Usuku Lokugcina
8 4:24 Uhlale Ngenjabulo
9 4:17 Umacashelana
10 4:23 Uzenz’ Ingozi
11 3:41 Ngiyolingen Izulu
12 4:24 Khuza Mama
13 4:12 Isinqumo Esibi (Remix)

Badleni Laba?

1 4:26 Zehlile
2 4:21 Wogawula Ubheke
3 6:24 Badleni Laba
4 4:26 Ukuhlupheka
5 4:27 Bambo Lwami
6 4:59 Ngithwele Amacala
7 4:21 Kulezovunguvungu
8 4:31 Mshoza Wami
9 4:28 Isiphiwo Sami
10 4:22 Ebola
11 4:26 Ngokushona Kwabo- Udlubheke
12 4:32 Thembelihle
13 4:28 Viva
14 4:20 Ukuthokoza Kwami
15 4:12 U Remember Me

Baxovizwe

1 4:23 Isitho Sakhe
2 5:29 Umbulalelani
3 6:36 Baxovizwe
4 5:16 Siyaya Okhethweni
5 4:34 Kunobuhlungu
6 4:29 Noncebo
7 4:44 Wanyukela uJesu
8 4:27 Ushela Ugogo
9 4:08 Bashana Bami
10 4:31 Ngiyokulindela
11 4:30 Ngono Ngithandaze
12 4:42 Sebebaningi
13 4:23 Into Enhle

Bayavungazela

1 6:33 Bayavungazela
2 4:05 Asehlise Ukuqonywa
3 5:11 Dlala Ngento Onayo +Uyofunda Kwezakhoi
4 4:26 Ungiqabula Udakiwe
5 4:10 Ungumxabanisi
6 4:11 Uzofela Ejele
7 4:11 Ikusasa Lethu
8 4:10 Amakhono Ethu
9 8:14 Uyedelela
10 4:14 Ihawu Lami Ushembe
11 4:12 Uyiqhikiza Eskoleni
12 4:15 Amakhansela
13 4:11 Jabula Mama
14 4:16 Ngivumele
15 4:14 Yeka Ubuhle Bakho
16 4:31 Ngifuna Abafowethu

Maskandi is a genre of South African music that originated among the Zulu people. It is a traditional style of music that has evolved over the years, blending indigenous Zulu musical elements with influences from various other genres, including folk, blues, and even contemporary styles.. Maskandi  has gained popularity not only in South Africa but also internationally.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Fakaza Deep: We are excited to have you here at Deep House South Africa page, which is dedicated to promote the best deep house music from South Africa. We promote local artists, producers, and labels to create a vibrant and dynamic music community that will help to elevate the South African music scene.
About Fakaza Deep 4317 Articles
Penc Media is a South African Music DJ and record producer from Pretoria. Born in Mpumalanga and raised in Pretoria, he is regarded as the "Best of the best".